Nova Vital

SARS-CoV-2 Antikor Testleri

SARS-CoV-2 Antikor testleri

Hasta tedavisinde tanı koymak en önemli adımlardandır. Dolayısıyla güçlü test stratejileri geliştirmek ve bu sayede hızlı tanı elde etmek hastalığın önlenmesi ve tedavisi için önem arz etmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi ile savaşırken hızlı tanı konulması sayesinde hızlı izolasypn gerçekleştirilebilir. Hızlı izolasyon yoluyla, yayılmayı sınırlamak için yeterli temas takibi için bir ön koşuldur.

Antikor testleri SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklığa sahip olup olmadığınızın belirlenmesine yardımcı olur. Bu sebeple hastalığı geçirdikten sonra veya aşı olunduktan belirli süre sonra vücudunuz hastalığa karşı bağışıklık kazanmış mı sorusuna yanıt bulmak için antikor testinizi yaptırmanız gerekmektedir.

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi, insan serumu, plazması veya tam kanında SARS-CoV-2’ye karşı antikorların (IgM ve IgG) kalitatif tespiti için tasarlanmış güvenilir, hızlı bir kromatografik immünolojik testtir.

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi, SARS-CoV-2’ye karşı bir bağışıklık yanıtı olan ve önceki enfeksiyonundan sonra antikor oluşup oluşmadığını gösteren bireylerin belirlenmesine için tasarlanmıştır. Bu hızlı test serum, plazma ve tam kanda SARS-CoV-2’ye özgü IgM ve IgG’yi kalitatif olarak saptar.

Antikor testleri, Covid-19 geçiren hastaların takibi ve epidemiyolojik çalışmalar için çok önemlidir. Hastalığın yayılımını ve yükünü, özellikle asemptomatik enfeksiyon oranını ortaya çıkarmak ve morbidite ve mortalite hakkında daha iyi tahminler elde etmek için epidemiyolojik çalışmalara acilen ihtiyaç vardır. SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklık hakkında daha fazla bilgi edindikçe, sağlık çalışanları hastaları daha iyi yönetmesine yardımcı olur ve virüse karşı hangi hastanın bağışıklık geliştirdiğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testinin özellikleri ve faydaları

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi, etkili tarama sağlayarak genel olarak sağlık altyapısı üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olabilir. Evde herkesin kendisinin rahatça yapabileceği bir test olduğundan dolayı, uzman personele ve laboratuvarlara aşırı yük binmesine gerek kalmadan yaygın bir toplu taramaya izin verir.

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testinin en önemli avantajlarından biri, parmak ucundan alınan küçük bir kılcal kan numunesi (20 µl) ile gerçekleştirilebilmesidir. Venöz kan alımının uygun veya uygun olmadığı yaşlı ve halsiz bireyler için bile test yapılmasına kapı açar. Ve bu hızlı test güvenilir sonuçlar verdiği için klinisyenler sonuçlara güvenebilir ve hastalara güvenle tavsiyelerde bulunabilirler.

Kısaca SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testinin faydaları

  • Hızlı sonuç alma (10-15 dakika) – test sonuçlarını tartışmak için takiplere gerek yok
  • Özel eğitim gerektirmeyen kolay kullanım
  • Sadece 20ul’lik çok küçük bir kapiler numuneye ihtiyaç var
  • Laboratuvar testinin bulunmadığı veya venöz kan alımının uygun olmadığı alanlarda testlere erişim.