Nova Vital

Korona Virüs Hakkında

Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen ve solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür; COVID-19’a sebep olur. Bu hastalık yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

Koronavirüsler (CoV) tek zincirli RNA’ya sahip, zarflı, yüzeyinde protein çıkıntıları olan büyük bir virüs ailesidir. Hafif ve orta derecede şiddetli solunum yolu hastalıklarının yanı sıra MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu), SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve COVID-19 gibi şiddetli seyreden hastalıklardan da sorumludur.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Coronaviridae ailesinden zarflı, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Coronavirüsler yapısal benzerlikleri paylaşır ve 16 yapısal olmayan protein ve 4 yapısal proteinden oluşur: başak (S), zarf (E), zar (M) ve nükleokapsid (N). Coronavirüsler, semptomları hafif soğuk algınlığı olanlardan SARS-CoV-2’nin neden olduğu Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) gibi daha şiddetli olanlara kadar değişen hastalıklara neden olur.

SARS-CoV-2 kişiden kişiye öncelikle solunum damlacıkları yoluyla bulaşırken, kontamine yüzeyler yoluyla dolaylı bulaşma da mümkündür. Virüs, en çok akciğerlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü aracılığıyla konakçı hücrelere erişir.

COVID-19 için kuluçka süresi, maruziyetten sonraki 2 – 14 gün arasında değişmektedir ve çoğu vaka, maruziyetten yaklaşık 4 – 5 gün sonra semptom göstermektedir. Semptomatik enfeksiyon spektrumu hafif (ateş, öksürük, yorgunluk, koku ve tat kaybı, nefes darlığı) ile kritik arasında değişir. Semptomatik vakaların çoğu şiddetli olmamakla birlikte, ağır hastalık ağırlıklı olarak ileri yaşta veya altta yatan tıbbi komorbiditeleri olan erişkinlerde ortaya çıkar ve yoğun bakım gerektirir. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), ciddi hastalığı olan hastalarda önemli bir komplikasyondur. Kritik vakalar, örneğin solunum yetmezliği, şok ve/veya çoklu organ fonksiyon bozukluğu veya başarısızlık ile karakterize edilir.