Nova Vital

Tel: 0 212 642 00 00

Email: iletisim@novavital.com.tr

Anti-HCV Testi

Hepatit C aynı adı taşıyan virüsün yol açtığı bir karaciğer hastalığıdır. Bu virüs, hem kronik hem de akut hepatit enfeksiyonuna yol açabilir; birkaç hafta sürecek hastalık dönemine de, ömür boyu sürebilecek ağır ve ciddi bir hastalığa da sebep olabilir.

  • Hepatit C virüsünün tüm genotiplerine karşılık immun sistemin oluşturduğu antikorları tespit eder.
  • Bu genotiplerin en iyi korunan parçaları olan HCV genotiplerinin Core, NS3, NS4, NS5 gen bölgeleri tarafından kodlanan antijenlere karşı geliştirilen antikorları tespit eder.
  • Kalitatif sonuçlar 15 dakika içerisinde okunabilir.